tallinn Pirita

Pirita to dzielnica Tallinna we wschodniej części miasta.

Pirita – dzielnicę stolicy Estonii tworzą liczne parki i ścieżki rowerowe. Jest tu też plaża, przystań jachtowa i dużo terenów zielonych. Ponad koronami drzew góruje najwyższa budowla Tallinna – wieża telewizyjna mierząca 314 m wysokości.

Klasztor Św. Brygidy w Tallinnie

W drodze na plażę w Tallinnie znajdziemy klejnot a mianowicie ruiny średniowiecznego klasztoru Pirita. Klasztor poświęcony św. Brygidzie funkcjonował od wczesnych lat XV i był największym klasztorem w Inflantach.

Klasztor poświęcony św. Brygidzie miał ściśle określone reguły funkcjonowania. Obszerna hala zbudowana na planie prostokąta o wymiarach 24 × 56 m utrzymywała trójkątną fasadę świątyni o wysokości 35 m. W kościele było 13 kaplic nazwanych imionami apostołów oraz kilka ołtarzy pomocniczych. Po obu stronach kościoła wzniesiono dwie części konwentu: wschodnia – przeznaczona dla kobiet oraz zachodnia: przeznaczona dla mężczyzn. Zgodnie z regułą Św. Brygidy mury klasztorne mogło zamieszkiwać nie więcej niż 85 członków: 60 sióstr i 25 braci (w tym 13 kapłanów, 4 diakonów i 8 braci świeckich). W trakcie wspólnych mszy zakonnice i mnisi nie widzieli się, siostry przebywały na galerii a bracia na dole kościoła. Rozmowy między kobietami a mężczyznami były dozwolone tylko w specjalnych pokojach zwanych salonami, które przedzielone były ścianą z małymi otworami.

Upadek klasztoru rozpoczął się w 1525 roku. Niszczyły go  najazdy szwedzkie i rosyjskie, a w 1577 roku Kościół Św. Brygidy został zaatakowany przez wojska rosyjskiego cara Iwana IV Groźnego. Do teraz klasztor nie został w pełni odrestaurowany. Zachowały się fasada, piwnice oraz cmentarz mnichów i mniszek.

W czasach świetności był przeznaczony dla pielgrzymów z całego świata. Kościół ten był dostępny dla wszystkich. Odprawiano tutaj msze świąteczne w 3 językach:  w niemieckim, estońskim i szwedzkim. Klasztorem obecnie opiekują się zakonnice mieszkające w pobliżu. Ruiny oraz cmentarz klasztoru Pirita w Tallinie są dostępne teraz też dla wszystkich (za drobną opłatą).